Numri Kardinali, Numri Ordinarji

Numri

Numri: Kif tgħid- Fratturi, Deċimali, żero, Kalkoli mitkellma ...

Numri Kardinali


0 żero 1 wieħed 2 tnejn 3 tlieta
4 erba 5 ħamsa 6 sitta 7 sebgħa
8 tmien 9 disgħa 10 għaxar 11 ħdax
12 tnax-il 13 tlettax-il 14 erbatax-il 15 ħmistax
16 sittax 17 sbatax 18 tmintax 19 dsatax
20 għoxrin 21 wieħed u għoxrin 22 tnejn u għoxrin 30 tletin
40 erbgħin 50 ħamsin 60 sitta 70 sebgħin
80 tmenin 90 disgħin 100 mija
101 mija (u) waħda
102 mija (u) żewġ 1,000 elf
10,000 għaxart elef 100,000 mija elf
1,000,000 miljun 1,000,000,000 biljun

Numri ordinarji

1st l-ewwel 2 it-tieni 3rd it-tielet 4th ir-raba '5th il-ħames
6 is-sitt 7 is-seba'8 it-tmien 9th id-disa '10th l-għaxar
11th il-ħdax 12th it-tnax-il-Xnumx it-Tlettax 13th il-Ħdax
15 ħmistax 16 is-sittax 17 is-sbatax 18 it-tmintax
19th dsatax 20th għoxrin 21st wieħed u għoxrin 22 u t-tieni wieħed u għoxrin
30th it-tletin 40th erbgħin 50th ħamsin 60s is-sittin 70 is-sebgħin
80 it-tmenin 90th id-disgħin 100s il-mija
101st mija (u) l-ewwel 102u mija (u) it-tieni
1,000th elf 10,000th għaxra elf 100,000th mija elf
1,000,000th miljun wieħed 1,000,000,000th biljun wieħed

1, 3, 5, 7, eċċ numri bil-fard
Numri 2, 4, 6, 8, eċċ

+ plus
- nieqes
x darbiet
/ diviż b '
= ugwali

1 wieħed
2 tnejn
3 tlieta
4 erbgħa
5 Lejliet
6 sitta
Sebgħa 7
8 tmienja
9 disa '
10 għaxra
11 ħdax
12 tnax
13 tlettax
14 erbatax
15 ħmistax
16 sittax
17 sbatax
18 tmintax
19 dsatax
20 għoxrin
21 wieħed u għoxrin
22 tnejn u għoxrin
30 tletin
40 erbgħin
50 ħamsin
60 sittin
70 sebgħin
80 tmenin
90 disgħin
100 a / mija
101 a / mija u wieħed
140 a / mija u erbgħin
200 mitejn mhux żewġ mijiet
1,000 a / elf
1,050 a / elf u ħamsin
1,250 a / elf mitejn u ħamsin
2,000 elfejn
100,000 a / mitt elf
1,000,000 a / miljun
2,000,000 żewġ miljuni mhux żewġ miljuni

F'numri kbar ('il fuq minn 999) ikteb virgola (,) bejn eluf u mijiet, eż. 11,000, u bejn miljuni u eluf, eż. 3,000,000.