IL-KALENDARJU: Sena, Xhur, Staġuni, Ħin

Sena, Xhur, Staġuni, Ħin

Għid il-ħin

IL-KALENDARJU

Sena 1 2 xahar 3 ġimgħa 4 jum 5 tmiem il-ġimgħa
Jiem tal-Ġimgħa
6 Il-Ħadd 7 It-Tnejn 8 It-Tlieta 9 L-Erbgħa
10 Il-Ħamis 11 Il-Ġimgħa 12 Is-Sibt
Xhur tas-Sena
13 Jannar 14 Frar 15 Marzu
16 April 17 Mejju 18 Ġunju
19 Lulju 20 Awissu 21 Settembru
22 Ottubru 23 Novembru 24 Diċembru

25 Jannar 3, 2012; It-tielet ta ’Jannar elfejn tnax-il
26 għeluq 27 anniversarju 28 ħatra

Is-sena


Il-ġranet 30 għandhom Settembru, April, Ġunju u Novembru
Il-bqija kollha għandhom 31,
Iżda Frar għandu 28 u 29 f'sena qabża!

L-ISTAĠUNI

Rebbiegħa,
Sajf,
Ħarifa,
Xitwa,

IL-XHUR


1 Jannar
2 Frar
Marzu 3
A April
5 May
6 Ġunju
7 Lulju
8 Awissu
9 Settembru
10 Ottubru
11 Novembru
12 Diċembru

ĦIN

sena: jiem 365,
sena qabża: jiem 366,
għaxar snin: snin 10,
sena tas-seklu: snin 100,
millennju: 1000 snin,

ġranet tal-ġimgħa it-Tnejn it-Tlieta l-Erbgħa il-Ħamis il-Ġimgħa is-Sibt il-Ħadd
xhur minn jien hu s-sena Jannar Frar Marzu April Mejju Ġunju Lulju Awissu Settembru Ottubru Novembru Diċembru
staġuni (fil-Gran Brittanja) rebbiegħa (Marzu - Mejju) is-sajf (Ġunju-Awwissu) Ħarifa (Settembru - Novembru) tax-xitwa (Diċembru - Frar)
ġranet speċjali Jum il-Milied (25 Diċembru)
Jum is-Sena l-Ġdida (1 Jannar)
għeluqek (il-jum li twelidt)

ESPRESSJONIJIET U ŻMIEN

1 il-bieraħ 2 illum 3 għada
4 filgħodu 5 wara nofsinhar 6 filgħaxija 7 lejl
8 il-bieraħ filgħodu 9 il-bieraħ wara nofsinhar
10 il-bieraħ filgħaxija 11 il-lejl li għadda
12 dalgħodu 13 illum wara nofsinhar 14 illejla
15 illejla 16 għada filgħodu
17 għada wara nofsinhar 18 għada filgħaxija
19 filgħaxija
20 il-ġimgħa l-oħra 21 din il-ġimgħa
22 il-ġimgħa d-dieħla 23 darba fil-ġimgħa
24 darbtejn fil-ġimgħa 25 tliet darbiet fil-ġimgħa
26 kuljum

Staġuni

27 rebbiegħa 28 sajf
29 ħarifa / ħarifa 30 xitwa

Ittri kapitali
Jiem u xhur għandhom ittra kapitali.

It-Tnejn mhux it-Tnejn Jannar mhux Jannar