Prodotti tal-merċa: Ippakkjati, Imħmra, Oġġetti fil-Laned, Ġammijiet u Ġèli, Kondimenti, Prodotti tal-Ħami

IKEL

Oġġetti Ippakkjati

Ċereali 1
Cookies tal-2
3 crackers
4 imqarrun
Taljarini 5
Spagetti 6
Ross 7

Oġġetti tal-bott

Soppa 8
Tonn 9 (ħut)
Ħxejjex 10 (fil-laned)
Frott 11 (fil-laned)

Ġamm u Ġèli

Ġamm 12
13 ġelatina
Butir tal-karawett 14

Kondimenti

15 ketchup
Mustarda 16
17 relish
Pikles 18
Żebbuġ 19
Melħ 20
Bżar 21
22 ħwawar
Zalza tas-sojja 23
Mayonnaise 24
Żejt 25 (tisjir)
Żejt taż-żebbuġa 26
27 salsa
Ħall 28
Tlibbis ta 'insalata 29

Oġġetti moħmija

30 ħobż
Rollijiet 31
32 muffins Ingliżi
33 ħobż tal-pita
Kejk 34

Prodotti tal-Ħami

Dqiq 35
36 zokkor
Taħlita tal-kejk 37