Laħam, Tjur, Ikel tal-baħar

Laħam, tjur, u ikel tal-baħar

laħam

1 steak
2 laħam taċ-ċanga
3 ċanga
4 laħam mixwi
Kustilji 5
6 riġel tal-ħaruf
7 ħotba chops
Tripe 8
9 fwied
Majjal 10
Biċċiet tal-majjal 11
Zalzett 12
Perżut 13
14 bejken
Tjur
Tiġieġa 15
Sider tat-tiġieġa 16
17 saqajn / ċilindri tat-tiġieġ
Ġwienaħ tat-tiġieġ 18
19 koxox
Dundjan 20
Papra 21
Seafood
ĦUT
Salamun 22
Ħalibatt ta '23
Haddock ta '24
Barbun 25
Trota 26
27 catfish
28 filet tal-lingwata
XELLF
Gamblu 29
Arzell 30
Granċijiet 31
32 gandoffli
Maskli 33
Gajdri 34
Awwista 35


1. ċanga

2. laħam taċ-ċanga
3. ixwi
4. laħam tat-tisjir
5. steak

6. majjal

7. zalzett

8. ixwi
9. chops
10. kustilji żejda

11. bejken
12. perżut


13. ħaruf

14. riġel
15. chops